Termeni de utilizare

Termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul document nu vor înlocui în nici o situaţie prevederile Contractului cu privire la serviciul winbank, document încheiat între Banca si Client, prevederi care sunt menite să guverneze toate operaţiunile şi tranzacţiile efectuate prin intermediul serviciului de Internet Banking oferit de First Bank (denumită “Banca”), acestea completând prevederile documentului menţionat.

Banca îsi rezervă dreptul de a modifica sau revoca oricare dintre termenii şi condiţiile în care serviciul Internet Banking (denumit “winbank”) este oferit. Banca nu este obligată în nici un fel să furnizeze acest serviciu.

 1. Clientul este obligat să asigure condiţiile necesare conectării la Internet care să-i permită accesarea Aplicatiei winbank, condiţii care sunt menţionate în Specificatiile tehnice. Banca nu are obligaţia de a asigura aparatura sau echipamentul necesar pentru accesarea Internetului, Clientul acoperind integral costurile conectării şi utilizării serviciului precum şi orice alte taxe şi cheltuieli legate de acest serviciu.
 2. Clientul poate aplica pentru acest serviciu prin bifarea acestei opţiuni pe formularul corespunzător primit de la Bancă şi prin furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru obţinerea acestui serviciu. Clientul va trebui să aibă cel puţin un cont curent deschis la Bancă. În cazul în care solicitarea va fi acceptată, Clientul va fi invitat să semneze contractul cu privire la serviciul winbank. Contractul este încheiat pe perioadă nedeterminată. Fiecare Utilizator desemnat va primi un Nume de utilizator (cod de acces), o Parola (cod PIN) şi în măsura în care a solicitat, un dispozitiv Token şi un Token PIN cu ajutorul cărora va putea accesa aplicaţia winbank. Numele de utilizator (Codul de acces) şi Parola (Codul PIN) (comunicate fiecărui Utilizator prin intermediul unui plic sigilat) vor putea fi modificate oricând de catre Utilizator, prin intermediul meniurilor corespunzătoare din aplicatia winbank. Utilizatorul are obligaţia de a modifica cel puţin o dată codurile prin înlocuirea codurilor iniţiale furnizate de Bancă cu alte coduri, cunoscute numai de către acesta, la prima conectare la winbank. Banca nu are acces la Parola (Codul PIN) al Utilizatorului.
 3. Având în vedere faptul că identificarea de către sistem a Utilizatorului se realizează prin folosirea de către acesta a Numelui de utilizator (Codului de acces), a Parolei (Codului PIN) şi după caz şi a Token PIN-ului, Utilizatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni utilizarea neautorizată a aplicaţiei şi a datelor sale codificate de către oricare terţe părţi. În nici o situatie, Utilizatorul nu va trebui să comunice aceste coduri unei terţe părţi. Utilizatorul va fi pe deplin responsabil şi va trebui să-şi asume riscul oricărei pierderi iminente suferite de către acesta sau de către Bancă ca urmare a accesului oricărei terţe părţi la codurile mai sus menţionate.
 4. În cazul în care codurile sunt compromise, Clientul trebuie sa sune imediat la Departamentul Asistenţă Clienţi la numărul +40-21-303.69.69 sau 0800-801-802 sau la orice alt număr de telefon comunicat ulterior în acest scop de către Bancă şi să solicite anularea codurilor. Banca aplică procedura de identificare a Utilizatorului şi îţi asumă responsabilitatea de a anula Codurile Utilizatorului imediat, nefiind responsabilă de nicio operaţiune rămasă în asteptare sau ordonată cu dată de executare în viitor sau cu caracter repetativ aferentă codului blocat. Neanunţarea imediată a Băncii de către Client cu privire la o astfel de situaţie va fi considerată caz de neglijenţă gravă imputabilă Utilizatorului, Banca fiind scutită de orice obligaţie faţă de Client cu privire la orice pierderi suferite de acesta ca urmare a necomunicării, infiltrării, pierderii sau furtului acestor coduri.
 5. Clientul va trebui să notifice imediat Banca cu privire la anularea dreptului acordat oricăreia dintre persoanele desemnate să efectueze operaţiuni în numele şi în contul său.
 6. Clientul a luat la cunoştinţă şi este de acord că ordinele de plată vor fi executate sau refuzate în termenul prevazut de reglementarile BNR aplicabile în vigoare. Clientul este de acord să ia la cunoştinţă de acceptarea/ refuzul ordinului de plată şi motivul refuzului prin vizualizarea status-ului operaţiunii.
 7. Clientul îşi asumă responsabilitatea pentru neexecutarea transferurilor/ plăţilor în conditiile în care nu a furnizat toate datele necesare fiecărui tip de transfer/ plată.
 8. Clientul a luat la cunoştinţă şi este de acord ca, în cazul ordinelor de plată viitoare şi a celor cu caracter repetativ în care data executării este într-o zi bancară nelucrătoare, plata va fi executată de către Bancă în ziua bancară lucrătoare imediat următoare. Dacă ordinele de plată anterior menţionate sunt definite de Client a se executa în ultima zi a lunii, iar aceasta este o zi bancară nelucrătoare, plata va fi executată în urmatoarea zi bancară lucrătoare. De asemenea, ordinele de plată primite de Bancă după ora limită stabilită de Bancă pentru procesarea acestora, vor fi executate în ziua bancară lucrătoare imediat următoare.
 9. Clientul îşi asumă riscul şi responsabilitatea pentru greşeli datorate funcţionării reţelei de Internet şi a reţelelor de telecomunicaţii care au ca rezultat distrugerea sau modificarea conţinutului comenzilor electronice, datelor electronice actualizate sau altor informaţii pe care Clientul le primeşte prin serviciile aplicatţei winbank în situaţia în care Utilizatorul desemnat foloseşte în mod necorespunzător aplicaţia sau se dovedeşte că aceasta a fost cauzată cu buna ştiinţă de Utilizator.
 10. Banca nu va fi ţinută responsabilă de nicio pagubă, daună sau prejudiciu de orice fel suportate de Client, în caz de intervenţie sau încercare de intervenţie asupra aplicaţiei winbank sau a site-ului Băncii ori a reţelei Internet, precum şi în cazul în care aplicaţia winbank funcţionează necorespunzător sau se defectează din motive care nu se datorează neglijenţei evidente sau relei intenţii a Băncii. Banca nu-şi asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea/ realitatea/ legalitatea informaţiilor conţinute în Operaţiunile ordonate de Client.
 11. Utilizatorul nu va putea avea acces la aplicatia winbank în cazul căderii reţelei de Internet şi/ sau în cazul oricărui eveniment care ar putea periclita accesarea serviciului. Astfel, Banca nu poate să garanteze o posibilitate de conectare continuă a Utilizatorului la aplicatia winbank.
 12. O operaţiune de plată se consideră autorizată dacă Clientul şi-a exprimat consimţământul pentru executarea respectivei operaţiuni. După furnizarea informaţiilor necesare realizării operaţiunii de plată, Clientul va trebui să confirme corectitudinea informaţiilor introduse. Aceasta confirmare va reprezenta consimţământul Clientului pentru executarea operaţiunii de plată.
 13. Clientul nu îşi poate retrage consimţământul de efectuare a unui ordin de plată după confirmarea acestuia. Clientul va putea cere anularea unei operaţiuni de plată după prelucrarea/ transmiterea acesteia printr-o solicitare adresată Băncii. Banca nu garantează returnarea sumei transferate.
 14. În cazul ordinelor de plata viitoare si a celor cu caracter repetativ, Clientul îşi poate retrage consimţământul de efectuare a acestora cel târziu până la sfârşitul zilei bancare lucrătoare care precede ziua convenită de efectuare a respectivelor operaţiuni.
 15. Banca are dreptul de a refuza efectuarea unei Operaţiuni a Clientului prin aplicaţia winbank, motivul fiind înregistrat în aplicaţie.
 16. Banca se obligă să asigure informaţiile privind operaţiunile efectuate de Utilizator în conturile Clientului.
 17. Se acceptă în mod expres faptul că orice documente printate ale unei tranzacţii vor avea un caracter indicativ, neputând fi invocate ca probă evidentă a datei şi orei de executare a oricărui ordin transmis către Bancă. Dovada deplină a efectuării unei tranzacţii este reprezentată de înregistrarile realizate în conturile Clientului, aşa cum a fost menţionat în alineatul anterior.
 18. Orice utilizare de către Utilizator a unor denumiri specifice pentru produsele Băncii sau pentru anumiţi beneficiari, conturi de card etc. va fi caracteristică Utilizatorului respectiv, scopul acestor referinţe fiind de a facilita operaţiunile şi a evita necesitatea Utilizatorului de a memora anumite date. Denumirile specifice stabilite de către Utilizator au caracter indicativ şi nu sunt obligatorii pentru Bancă, fiind considerate valide numai datele corespunzătoare acestor denumiri la data şi ora la care o operaţiune a fost trimisă Băncii.
 19. Pentru tranzacţiile bancare oferite prin intermediul serviciului Internet Banking, Banca va solicita plata de către Client a taxelor şi/ sau comisioanelor precum şi a altor cheltuieli relevante, conform Tarifelor şi comisioanelor Băncii.
 20. Banca îşi rezervă dreptul de a extinde sau din contră a restricţiona scopul, natura sau numărul tranzacţiilor şi/ sau a serviciilor disponibile prin intermediul aplicaţiei winbank precum şi de a determina datele de la care şi perioada pentru care aceste servicii sunt disponibile.
 21. Clientul ia la cunoştinţă că folosirea “cookie-urilor” http are ca scop înregistrarea interesului acestuia în produsele şi serviciile Băncii. Acestea ajută la analizarea datelor legate de traficul pe Internet şi de asemenea, la anticiparea nevoilor Clientului şi sunt folosite numai în scopuri statistice. În cazul în care Clientul refuză un “cookie” prin efectuarea setărilor necesare în browser-ul său de Internet, accesul său nu va fi blocat. Intenţia Băncii este să asigure Clienţii că prin acceptarea unui “cookie”, Banca nu obţine acces la calculatorul Clientului sau la datele personale ale acestuia, exceptându-le pe acelea pe care Clientul alege să le comunice Băncii.
 22. Este interzisă copierea, distribuirea, expedierea, difuzarea electronică sau prin alte modalităţi, adaptarea sau ajustarea şi prezentarea, transmiterea către public a oricărui material inclus în prezentul document fără permisiunea scrisă a Băncii. Acest document este şi va ramâne proprietatea intelectuală a Băncii.
 23. Link-uri către paginile de internet ale unor terţe părţi. Site-ul First Bank oferă utilizatorilor oportunitatea de a accesa prin conexiuni speciale (link-uri, hzperlink-uri, bannere) paginile de internet ale unor terţe părţi, modalitatea de prezentare a conţinutului acestora fiind în responsabilitatea respectivelor terţe părţi. First Bank nu poate garanta disponibilitatea acestor pagini de internet şi nu aprobă sau asumă răspunderea cu privire la conţinutul, corectitudinea, legalitatea, caracterul complet, valabilitatea sau acurateţea informaţiilor sau calitatea şi proprietăţile produselor sau serviciilor oferite publicului de către aceste terţe părţi prin aceste pagini de internet. First Bank nu-şi asumă răspunderea pentru erori sau greşeli de funcţionare ale paginilor de internet ale terţelor părţi sau pentru orice pierdere suportată de către utilizatori ca urmare a accesării acestor pagini de internet sau a utilizării informaţiilor, serviciilor şi produselor disponibile pe aceste pagini de internet.