ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

To Σάββατο 4/11 προγραμματίζεται αντικατάσταση του συστήματος Internet & Mobile Banking, η οποία θα επηρεάσει την πρόσβασή σας στο σύστημα από τις 07:00 μέχρι τις 18:00.