#qëndronështëpi

Banka nëpërmjet internetit

 

winbank është shërbimi elektronik i Tirana Bank, ku ju mund të kryeni veprime me sigurinë më të lartë të teknologjisë elektronike bankare, kudo që ndodheni nëpërmjet:

1. Internet Banking (internet)

2. Mobile Banking (nga ekrani i celularit tuaj)

* Regjistrohuni duke u paraqitur në degën më të afërt të Tirana Bank.

Veprimet bankare vetëm me një ”klik”!

Tirana Bank ju ofron mundësinë për të realizuar vetë Ju, veprimet bankare qe ju nevojiten, duke përdorur shërbimin elektronik bankar “winbank - Internet Banking”. Me këtë shërbim nuk është më e nevojshme që ju të vini pranë Bankës, këtë herë është Banka që vjen pranë jush, në shtëpinë tuaj, zyrën apo kudo që ju ndodheni. Nëpërmjet winbank, ju mund të kryeni veprimet bankare nga shtëpia apo zyra juaj, duke kursyer kohën dhe lehtësuar jetën tuaj.

Vetëm me një“Klik”

Informohuni në detaje për:

• balancën dhe levizjet e llogarise suaj
• gjendjen e kartave tuaja të debitit dhe kreditit
• për kreditë tuaja konsumatore dhe kredite për shtëpi (shumat që duhen paguar, datat e pagesave)
• historikun e pagesave e vjetra dhe ato në vazhdim

Transferoni para:

• nga një llogari e juaja në një tjeter ose llogari të një personi tjeter brenda Tirana Bank, falas. Kalimi i parave bëhet menjëherë dhe marrësi ka akses të menjëhershëm mbi to
• nga llogaria juaj në llogari të bankave të tjera (Transferta brenda Shqipërisë). Paratë merren nga banka tjeter brenda ditës së veprimit ose ditën pasardhëse (ditë pune)
• nga llogaria juaj në llogari të bankave të huaja në të gjithë botën (Transferta jashtë Shqipërisë)

• te te afermit tuaj nepermjet sherbimit "Instant Cash"

Bëni pagesat tuaja për:

• Kartat e kreditit VISA të Tirana Bank
• Shlyerjen e kësteve të kredive
• Faturat e TELEKOM, Vodafone, ALbtelekom, ABCOM. OSHEE, UKT etj

• Aplikoni per kredi apo karte krediti

• Aplikoni per te hapur nje depozite me afat