Harrova PIN

Harruat PIN e hyrjes ne sistemin Winbank?

- A jeni ju nje perdorues Individ I sistemit Winbank?

Ne rastin kur ju keni bllokuar PIN e sistemit Winbank ju lutemi kontaktoni perfaqesuesit tone te Call Center te 0800 68 68 (nga linjat e telefonise fikse pa pagese) dhe +355 4 2277 700 (nga celularet dhe jashte vendit), dhe kerkoni qe tju cbllokohet PIN juaj.

Ne rast se ju nuk mbani mend PIN e sherbimit Winbank ju mund te vizitoni nje nga deget e Tirana Bank dhe kerkoni nje PIN te ri (nje zarf i ri PIN do tju jepet juve).

- Jeni ju nje perdorues Kompanie ne sistemin Winbank?

Ne rastin kur ju keni bllokuar PIN tuaj te Winbank, Administratori i kompanise tuaj mund te zhbllokoje PIN tuaj nepermjet userit te tij ose duke kontaktuar perfaqesuesit tone te Call Center te 0800 68 68 (nga linjat e telefonise fikse pa pagese) dhe +355 4 2277 700 (nga celularet dhe jashte vendit), dhe kerkoni qe tju cbllokohet PIN juaj.

Ne rast se ju nuk mbani mend PIN e sherbimit Winbank Administratori I kompanise mund te vizitoj nje nga deget e Tirana Bank dhe te kerkoj nje PIN te ri per ju (nje zarf i ri PIN do ti jepet atij).


- Jeni ju nje perdorues Administrator i kompanise ne sistemin Winbank?

Ne rastin kur ju keni bllokuar PIN tuaj te Winbank ju mund te kontaktoni me perfaqesuesit tone te Call Center te 0800 68 68 (nga linjat e telefonise fikse pa pagese) dhe +355 4 2277 700 (nga celularet dhe jashte vendit), dhe kerkoni qe tju cbllokohet PIN juaj.

Ne rast se ju nuk mbani mend PIN e sherbimit Winbank ju mund te vizitoni nje nga deget e Tirana Bank dhe kerkoni nje PIN te ri (nje zarf i ri PIN do tju jepet juve).

​​